Uşak Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı

"Türk Dili I" dersinin ara sınavı diğer ortak derslerle birlikte 14.11.2018 tarihinde sabah 10.00 ve öğleden sonra 14.00 olmak üzere iki oturum halinde yapılacaktır. Öğrenciler sınavda ilk 7 haftada işlenen konulardan sorumlu olacaktır: Dil nedir? Kültür nedir? Dil ile kültürün özellikleri ve dil ile kültür ilişkisi, Yeryüzündeki diller ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri, Türkçenin tarihi dönemleri, Türkçenin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkiye Türkçesinin sadeleşme evreleri, Ses Bilgisi I (Türkçede sesler ve sınıflandırılması, hece bilgisi, vurgu-tonlama-durak), Ses Bilgisi II (Türkçenin ses özellikleri, Ses olayları). Sınavda 25 soru yer alacaktır.

Öğrencilerimizi sınavda uyulması gereken kurallara özen göstermeleri konusunda uyarır ve bütün öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz...

Öğretim Elemanları:

Öğr. Gör. Dr. Esra Gül Keskin (Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Blok, 3. Kat, 321 numaralı oda)

Doç. Dr. Zekerya Batur (Eğitim Fakültesi 4. Kat)

 


08 Kasım 2018