Uşak Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı

Güz döneminde "Türk Dili I", bahar döneminde "Türk Dili II" olarak verilen bu derslerin içeriği şu şekildedir:

TÜRK DİLİ I (GÜZ DÖNEMİ)

I. Hafta: Dil nedir? Kültür nedir? Dil ile kültürün özellikleri ve dil ile kültür ilişkisi.

II. Hafta: Yeryüzündeki diller ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri.

III. Hafta: Türkçenin tarihi dönemleri.

IV. Hafta: Türkçenin bugünkü durumu ve yayılma alanları.

V. Hafta: Türkiye Türkçesinin sadeleşme evreleri.

VI. Hafta: Ses Bilgisi I (Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri).

VII. Hafta: Ses Bilgisi II (Ses olayları, hece bilgisi, vurgu-tonlama-durak).

VIII. Hafta: Yazım kuralları ve uygulaması.

IX. Hafta: Noktalama işaretleri ve uygulaması.

X. Hafta: Yapı Bilgisi I (Yapı Bilgisiyle ilgili kavramlar, Türkçedeki yapım ekleri). 

XI. Hafta: Yapı Bilgisi II (Türkçedeki çekim ekleri).

XII. Hafta: Zarfların ve edatların Türkçede kullanılış şekilleri.

XIII. Hafta: Kompozisyonla ilgili genel bilgiler.

XIV. Hafta: Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması.

TÜRK DİLİ II (BAHAR DÖNEMİ) 

I. Hafta: Cümlenin Ögeleri I (Cümlenin özellikleri ve cümlenin temel ögeleri).

II. Hafta: Cümlenin Ögeleri II (Yardımcı ögeler).

III. Hafta: Sözcük Grupları I.

IV. Hafta: Sözcük Grupları II.

V. Hafta: Cümle çeşitleri.

VI. Hafta: Düşünce Değeri Olan Yazılar I.

VII. Hafta: Düşünce Değeri Olan Yazılar II.

VIII. Hafta: Sanat Değeri Olan Yazılar I (Şiir Bilgisi).

IX. Hafta: Sanat Değeri Olan Yazılar II.

X. Hafta: Yazışmalar.

XI. Hafta: Yazılı anlatım ve evleri.

XII. Hafta: Sözlü anlatımın özellikleri.

XIII. Hafta: Sözlü anlatım türleri.

XIV. Hafta: Anlatım bozuklukları.


Oluşturma: 25 Ekim 2018