Uşak Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı

Bölümün kuruluş amacı; lisans ve ön lisans eğitimini alan her öğrenciye, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; Türkçeyi, dil ve düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir. Diğer taraftan, gençlerin yazılı kompozisyon yanında, düzgün ve etkin bir konuşma alışkanlığı kazanmaları da ihmal edilmemesi gereken bir husustur.